eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Kontakt

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Registrikood 80067455
✉ Endla 59, Tallinn
☎ Telefon: 6720223
✉ E-mail:
Tegevjuht: Veiki Laan
✉ E-mail:
Telefon: 51 75 842

 

 

A/a EE712200221011350780, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Annetusi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu toetuseks saab teha kontole:
a/a EE512200221030393016, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2

 

Konkurss toimetulekuvajadustega inimeste probleeme ja töövõimereformi käsitlevale saatetsüklile

Eesti Televisioon tellib/toodab 2016. aasta sügishooajaks toimetulekuvajadustega inimeste probleeme ja töövõimereformi käsitleva saatetsükli, mis on plaanis eetrisse anda 2016. aasta septembrist detsembrini.

Kutsume teid esitama ideed ja pakkumust saadete tsükli tootmiseks vastavalt allpool toodud lähteülesandele ning tingimustele.

Toimetulekuvajadustega inimeste probleeme ja töövõimereformi käsitlev saatesari (tsükkel)

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 4 punkti 3 kohaselt toodab ja vahendab ERR saateid, mis aitavad kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule. Tellitava saatesarja eesmärgiks on toimetulekuvajadustega inimeste probleemide käsitlemine, puuetega inimeste elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine, käivitunud töövõimereform, aga kindlasti ka teabe jagamine igapäevaseks toimetulekuks.

Meie eesmärk on tähelepanu pööramine senisest suuremale inimgrupile, sest lisaks vaimu- ja liikumispuudega inimestele on suur nendegi arv, keda on tabanud tõsised ja elukvaliteeti oluliselt muutnud tõved nagu näiteks sclerosis multiplex, Parkinsoni või Menier´i tõbi, aga ka nö „tavalisemad haigused” nagu infarkt ja insult. Kuidas pärast haigust toime tulla, millised on võimalused rehabilitatsiooniks, võimalikeks (sotsiaal)toetusteks, tööturule naasmiseks?

Saatesari peaks hõlmama järgmiseid teemavaldkondi:
• Puuetega inimeste ja nende lähedaste elu-olu kajastamine
• Naasmine sotsiaal- ja tööellu.
• Võimalikud toetused ja abi.
• Võimalikud rehabilitatsiooniteenused (sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, tegevusterapeudi ja loovterapeudi, logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

Tsükli maht: 12 saadet (eetris september - detsember 2016)
Ühe saate pikkus: 28 minutit
Saadete tsükkel peaks olema eesmärgipärane, sisutihe, kaasahaarav ja pakkuma uusi vaatenurki.


Konkursile esitatavad tööd peavad sisaldama:
- saate ideed;
- sisu kirjeldust: ülesehitus, maht ja ajakava (sh ettevalmistavate ja järeltegevuste kirjeldus)
- hinnapakkumust koos maksudega: töö kogumaksumus kuluartiklite lõikes;
- infot tootja kvalifikatsiooni ja kogemuse kohta
- pakkuja üldandmeid: füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, aadress ning kontaktandmed (e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber); juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi, registrinumber, aadress ning kontaktandmed (esindaja e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber);

Hindamine
Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel lähtutakse alljärgnevatest hindamiskriteeriumidest:
• 60% ideepakkumise sisu, idee uuenduslikkus, kirjelduse vastavus lähteülesandele ja põhjalikkus, vastavus lähteülesandele ning projekti ajakava
• 30% pakkumuse kogumaksumus
• 10% meeskond

Saatetsükli ideede esitamise tähtaeg on 1. märts 2016 kell 09.00. Palume pakkumus saata e-posti aadressil ulvi.pihel [ät] err.ee

Vajadusel toimuvad pakkujatega täiendavad läbirääkimised. Otsusest informeeritakse pakkujaid e-kirjaga. Eduka pakkujaga sõlmitakse leping. Tasumine toimub vastavalt lepingutingimustele.

Lisainfo: Ulvi Pihel, ERR Elusaadete toimetuse juhataja, e-post: ulvi.pihel [ät] err.ee, tel 628 4588.

 

Liidu teated
Uudised