ELIL REHABILITATASIOONIKESKUS

Sõpruse pst 151a Tallinn

Missuguseid teenuseid pakutakse?


Teenuse osutamisel on koostööpartneriks 0 sotskindlustus vapp est 78px

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavas või isiklikus rehabilitatsiooniplaanis pakutakse:

  • tegevusterapeudi
  • loovterapeudi
  • sotsiaaltöötaja
  • psühholoogi
  • eripedagoogi
  • logopeedi
  • füsioterapeudi
  • kogemusnõustaja
  • arsti
  • õe teenuseid.

Kõiki teisi teenuseid peale arsti teenuse pakutakse individuaalselt, perele või grupis. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

Pane tähele!

Arsti ja õe teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi nagu näiteks diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine jmt.

Teenuste täpse loetelu ja sisu kirjelduse leiad SIIT (PDF).

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender