ELIL REHABILITATASIOONIKESKUS

Sõpruse pst 151a Tallinn

Visioon, missioon, põhiväärtused


Visioon

 • Pürgime Eestis peamiseks suunda andvaks rehabilitatsioonikeskuseks liikumispuudega inimestele, tahame olla tunnustatud kvaliteetse teenuse osutaja sihtgrupile ja koostööpartneritele;   
 • Keskuses osutame puudega inimestele tervikteenuseid ja programmilisi lähenemisi, alates töövõime ja abivahendite vajaduse tõenduspõhisest hindamisest kuni tööjõuturule (taas) jõudmise ettevalmistamiseni;
 • Hindame objektiivselt ja koostöös klientidega tulemusi, anname aktiivselt teenuse kasutajale ja sotsiaalkindlustusametile tagasisidet;
 • Oleme kaasaegse sisseseadega keskus, otsime pidevalt uusi innovaatilisi meetodeid ja kõrgtehnoloogiaid teenuse paremaks osutamiseks;
 • Teeme koostööd teadusasutustega ja töötame maailmapraktikale toetudes ise välja uusi tehnoloogiaid ning meetodeid teenuse paremaks osutamiseks;
 • Teeme rahvusvahelist koostööd teiste riikide rehabilitatsioonikeskustega ja erialaste organisatsioonidega;
 • Oleme tunnustatud kompetentsi- ja koolituskeskuseks rehabilitatsiooni- ning tervishoiuspetsialistidele.   

Missioon

Aidata tagada liikumispuudega inimestele võimalikult iseseisev ja täisväärtuslik elu.  

Põhiväärtused

 • Kliendikesksus – lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest.
 • Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele ja metoodikatele.
 • Tulemuslikkus – oleme orienteeritud parimate tulemuste saavutamisele.
 • Professionaalsus – õpime ja arendame end pidevalt.
 • Avatus – oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses.
 • Sallivus – pöörame kaaslaste tähelepanu erivajaduse mõistmiseks  ja arvestamiseks.