eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Suri Ants Leemets

 

Ants Leemets

Kurbusega teatame meie armastatud ja kauaaegse Liidu presidendi Ants Leemetsa lahkumisest.

23.06.1950- 23.11.2019.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit langetab pea leinas. Ants Leemets,
ELIL president 2001 - 2013, 2017 - 2019, ELIL auliige.

Meie südamed on soojad. Selle kuu 8 kuupäeval toimus ELIL üldkoosolek, kus esimesena saabus ning viimasena lahkus meie pikaaegne Liidu president.

Ants oli pühendunud liikumispuudega inimeste õiguste eest seismisele. “Meie pilgud tuleb suunata tulevikku, me peame töötama välja lahendused, et haldusreformijärgselt on erivajadusega inimeste teenused tagatud igas kohalikus omavalitsuses, nii tagame liikumispuudega inimestele väärikuse, nende õigused!…”

 

Rehabilitatsioon

taastusraviEesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele.

Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad) ning 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad).

Loe teenusest lähemalt

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender
  
Liidu teated
Uudised