eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

ELIL tegevaparaat sai jõudu ja väge juurde

juht ja abi

Alates 01.02.2017 muutus ELIL tegevaparaadi koosseis, mis sai jõudu ja väge juurde.

ELIL meeskonnaga liitus uus tegevjuht Jaanika Klopets. Tegevjuhi abi ametikohal alustas tööd Merike Sala. Kauaaegne tegevjuht Auli Lõoke jätkab meie meeskonnas nõunikuna. Raamatupidajana jätkab tööd Annika Kokk.

 

Rehabilitatsioon

taastusraviEesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele.

Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad) ning 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad).

Loe teenusest lähemalt

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender