eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Juhatus ja tegevaparaat

 • Eiki Nestor  - Juhatuse esimees, ELIL president
 • Sven Reemet - juhatuse liige
 • Jako Stein- juhatuse liige
 • Krista Neering - juhatuse liige
 • Veiki Laan - juhatuse liige
 • Kätlin Riidebach - juhatuse liige
 • Märt Maask - juhatuse liige

Tegevtöötajad


Endised tegevtöötajad

 • JAANIKA KLOPETS - 2017-2018 tegevjuht
 • AULI LÕOKE - 2003-2017 tegevjuht
 • ELGI SAARE - 1994-2003 tegevjuht, 1988-1994 volikogu sekretär
 • REIN LILLEMA - 1994 5 kuud tegevjuht
 • MIHKEL AITSAM - 1988-1994 esimees

Presidendid

 • INDREK TARAND         2013 - 2017
 • ANTS LEEMETS           2001 - 2013, 2017 - 2019, ELIL auliige
 • ANTS PAJU                  1995 - 2001
 • PRIIDIK MENTAAL       1994 - 1995

Rehabilitatsioon

taastusraviEesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele.

Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad) ning 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad).

Loe teenusest lähemalt

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender